Företaget

Vårt företag

Johanneshovs rör AB grundades på 1970-talet av Leif Samuelsson

 

I slutet på 1990-talet togs företaget över av Jonas Samuelsson. Som drev företaget ensam fram till slutet av 2010 då Anders Eriksson blev delägare.
År 2017 blev även Kenny Haag delägare i företaget.

Kvalitet & Miljö

Vår ambition är att ständigt utveckla kvalitetsarbetet och främja en hållbar utveckling

 

Ledningen och anställda skall ha ansvar för kvalitet och följa uppsatta rutiner och instruktioner. Vi skall säkra att kundens krav tillgodoses och att interna kvalitetskrav efterlevs så att slutprodukten håller en hög kvalitet. Vi skall uppfylla gällande lagar och föreskrifter för installationer. Installationer skall utföras av utbildade och kompetenta personer. Johanneshovs Rör AB:s anställda skall ha som övergripande mål att utföra installationer och tjänster med hög och jämn kvalitet. Vår ambition är att utveckla vår miljökompetens och främja en hållbar utveckling. Ledning och anställda skall ha ansvar för miljön och följa uppsatta rutiner och instruktioner. Vi skall ge relevant miljöutbildning till anställda så att de motiveras att utföra sitt arbete på ett miljömässigt och ansvarsfullt sätt. Vi skall uppfylla kraven i miljölagar och förordningar. Vi skall ta hand om vårt avfall på ett miljöanpassat sätt. Genom ständiga förbättringar skall vi arbeta för ett samhälle i kretslopp. Vi skall ha en öppen attityd i miljöfrågor mot våra intressenter och påverka leverantörer och entreprenörer för att minska miljöpåverkan. Företaget har gått en utbildning i ISO 9001 och ISO 14001