Kompetens

Företaget har följande utbildningar

 

– Auktoriserat VVS företag
– Branschregler säker vatteninstallation
– Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P / BAS-U
– Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö ISO 9001 och ISO 14001
– Regler för VVS installationer
– Medlem i installatörsföretagen.
– Skyddsgaslödning enligt Spri råd 6.1
– Medicinska gaser
– Intyg över lödarprövning EN 13133
– Heta arbeten
– Alla Medarbetare har ID06 2.0